Ambulanta za hronične rane

U ambulanti za hronične rane nudimo savremeno i efikasno lečenje svih vrsta hroničnih rana. Hronične rane su veliki zdravstveni problem za veliki broj pacijenata. Postojanje rane koja ne zarasta, nemogućnost adekvatnog održavanja higijene, dugotrajno i svakodnevno lečenje koje ne daje rezultate su samo neki od problema koje imaju pacijenti sa hroničnim ranama.

U ambulanti za hronične rane nudimo pre svega detaljnu dijagnostiku uzroka hronične rane i njenog nezarastanja, a potom i savremenu i efikasnu terapiju. Terapija se zasniva na najsavremenijim oblogama koje omogućavaju efikasno i komforno lečenje, uz primenu svih savremenih principa lečenja hroničnih rana.

Vrste hroničnih rana koje lečimo:

  • Hronične venske rane (ulkusi)
  • Arterijski ulkusi
  • Dijabetsko stopalo
  • Dekubitusi (rane od ležanja)
  • Hronične postoperativne rane