Liposukcija

Liposukcija je najefikasniji način za uklanjanje masnog tkiva i kompletnu remodelaciju tkiva. Na ovaj način se uklanja masno tkivo iz određenih regija tela, odakle je obično teško ukoniti raznim dijetama i aktivnim vežbanjem. Jednom ukonjeno masno tkivo se ne regeneriše, ali je svakako neophodno da se nakon ove procedure pacijenti pridržavaju zdravih životnih navika. Liposukcija se najčešće sprovodi u regiji trbuha, butina, kukova, listova, kolena, nadlaktica, brade i vrata.

Properativna priprema podrazumeva dobro opšte stanje, i laboratorijske analize.

Operativni tok: Liposukcija može biti sprovedena u lokalnoj ili opštoj anesteziji, i traje od 1-3 h u proseku. Najčešće je tokom jedne procedure moguće ukloniti 3-4 litara masti, nekada i više. Incizije na koži, koje se prave radi ulaska instumenata za liposukciju su male od par milimetara, i pozicionirane su uglavnom na skrivenim mestima. Uklonjena mast, može se iskoristiti nakon adekvatne obrade za popunjavanje drugih regija na licu i telu (grudi, zadnjica, usne , jagodice, korekcija ožiljaka).

Postoperativni tok podrazumeva nošenje specijalnih steznika, radi poboljšanja procesa zatezanja kože. Potrebno je ove steznike nositi 2-4 nedelje radi postizanja zadovoljavajućih rezultata.
Preporučuje se postoperativna masaža radi bolje limfne drenaže i smanjenja otoka koji nekada mogu da se jave nakon ove procedure. Prvi efekti vidljivi su neposredno postoperativno, a krajnji rezultat je potpun nakon 3 meseca od procedure.

Abdominoplastika (Tummy Tuck)

Ukoliko nakon liposukcije prednjeg trbušnog zida postoji značajniji višak kože, onda je ova operacija logičan izbor. Može se uraditi kao zasebna procedura ili najčešće u kombinaciji sa liposukcijom.

Višak kože se javlja usled slabije elastičnosti kože, zbog višestrukih trudnoća ili čestih oscilacija u telesnoj težini. Često je ovome pridružena i slabost mišića prednjeg trbušnog zida, usled rastezanja mišićne ovojnice u ovoj regiji, pa će se u toku operacije uz uklanjanja viška kože i masti, uraditi i hirurško zatezanje trbušnih mišića. Potrebno je još i korigovati poziciju pupka.

Preoperativna priprema podrazumeva pregled i anamnezu, obzirom da nisu svi pacijenti idealni kandidati za ovu proceduru. Prekomerna težina je kontraindikacija, najčešće je potrebno podvrgnuti se dijeti preoperativno, u određenim slučajevima. Takođe pacijenti sa pridruženim bolestima (srčana oboljenja, dijabetes …) nisu kandidati za ovu proceduru. Pušači bi zbog boljeg zarastanja rana trebalo da prestanu sa ovom navikom kako preoperativno tako i u postoperativnom toku.

Tok operacije: Operacija se sprovodi u opštoj anesteziji, obično traje 3 do 4 h. Rez je vertikalan u nivou iznad pubične regije, i lako ga je prikriti vešom. Tokom operacije postavljaju se drenovi, sa obe strane.

Postoperativno je potrebno nošenje kompresivnog pojasa do mesec dana. Previjanje rana do skidanja konaca dinamikom koju hirurg odredi. Drenovi se uklanjaju 2-3 dana od operacije, a konci postepeno od 10-14 dana. Uzdržavanje od fizičkih aktivnosti u periodu do mesec dana.

U nekim slučajevima postoperativno se može javiti curenje rane, sa otežanim zarastanjem, i osećaj utrnulosti u operisanoj regiji.

Pilonidalni sinus

Oboljenje koje najčešće započinje formiranjem ciste koja sadrži dlaku unutar, i locirana je u mekom tkivu, iznad repne kosti kičmenog stuba. Pacijenti se najčešće javljaju lekaru zbog upalnog procesa u vidu potkožnog čira u ovoj regiji, ali vrlo često i sa ozbiljnim sinusima usled formiranja kanala između ciste i kože nad njom. Javlja se vrlo često u opštoj populaciji, češće kod odraslih u drugoj i trećoj deceniji života, u odnosu 3:1 u korist muškog dela populacije.

Operacija podrazumeva inciziju, u aktutnoj fazi kada postoje znaci zapaljenje i hirurško-rekonstruktivni tretman u kasnijoj fazi.

Operativni i postoperativni tok zavise od obima bolesti.