Operacija očnih kapaka (Blefaroplastika)

Sa godinama oči mogu da izgledaju manje i umornije kao rezultat viška kože i masti u ovoj regiji. Osim estetskih , ove promene mogu da dovedu i do funkcionalnih smetnji u smislu smetnji u vidnom polju, pogotovu pri pogledu na gore i bočno. Operacija očnih kapaka za cilj ima uklanjanje viška kože i masti , što će za rezultat imati podmlađen izgled ove regije, sa jasnijim pogledom.

Preoperativna priprema: Konsultativni pregled plastičnog hirurga i oftalmologa (anamneza, pregled i fotografisanje). Obavestite vašeg hirurga o terapiji koju uzimate, posebno o lekovima koji mogu izazvati produženo krvarenje. U slučaju da ste na antikoagulantnoj terapiji ista mora biti isključena par dana pre i nakon operacije.

Tok operacije: operacija se sprovodi ambulantno, u lokalnoj anesteziji uz eventualni dodatak intravenske sedacije. Sama procedura traje oko 2 h zavisno da li se istovremeno operišu gornji i donji kapci ili kraće ukoliko se obavljaju pojedinačno ove operacije.

Postoperativni tok: Nakon operacije dobićete savet za postoperativnu negu i terapiju. Konci se uklanjaju 5-7 dana. Postoperativno može da postoji otok i podliv u ovoj regiji, zbog čega je neophodno da stavljate hladne obloge na operisane kapke.

Face lifting (Rhytidectomy)

Sa godinama se koža lica zajedno sa potpornim potkožnim tkivom, a pod uticajem gravitacije i slabljenjem potpornih ligamenata na licu, kreće put naniže, naglašavajući nabore na licu i dajući licu stariji izgled. Ovo je estetska procedura kojom se redukuje višak kože sa regije lica, ivice donje vilice i vrata, kako bi se podmladio izgled kompletnog lica. Uz redukciju viška kože neophodno je remodelovati potkožno tkivo lica.

Ova procedura ne utiče na promenu kvaliteta kože, za šta su potrebne druge  dodatne procedure i tretmani.

Preoperativna prirema: podrazumeva konsultativni pregled plastičnog hirurga (anamneza i fotografisanje, pregled stanja kože lica i anatomskih odnosa na istom). Prestanak pušenja. Ukoliko imate neregulisani krvni pritisak, dijabetes i na antikoagulantnoj ste terapiji, moguće je da niste kandidat za ovu operaciju.

Neposredno pred operaciju neophodno je oprati kosu antiseptičnim šamponom

Tok operacije: operativni zahvat sprovodi se u lokalnoj anesteziji sa dodatkom intravenske analgosedacije ili opštoj anesteziji. Rez se pravi u kosmatom delu zavisno od opsega litinga, od nivoa zulufa, regije ispred uha do potiljačne regije.  Ukoliko se radi I lifting vrata  može da postoji još jedan rez u predelu ispod brade. Višak kože se iseca a potkožno tkivo repozicionira. Trajanje operacije je između 2 i 4 sata. Zavisno od opsega operacije, može se uraditi ambulantno, ili se u bolnici najčešće ostaje 24 h.

U postoperativnom toku: dren se uklanja nakon 24-48 h, nakon čega je moguće oprati kosu, dok se konci uklanjaju 7-10 dana. Mogu se javiti otok, podliv, curenje u predelu operativnog reza, kao i prolazna utrnulost u predelu lica. Potrebno je da na lice stavljate hladne obloge i spavate sa podignutim uzglavljem.

Zatezanje vrata (Neck lifting)

Ova procedura je najčešće deo faceliftinga, a može biti urađena kao zasebna procedura.O tome šta je potrebno uraditi predložiće vam hirurg na osnovu preoperativne konsultacije i pregleda.

Cilj ove operacije je ukloniti višak masti i kože u predelu, vrata, i naglasiti ivicu donje vilice kao i ugao između vrata i donje vilice (cervikomandibularni ugao) kako bi kompletna regija izgledala mlađe. Ovo je moguće postići:

*liposukcijom vrata-minimalne incizije iza uha, i ispod brade . Operativni zahvat traje izmedju 1 i 2 h., i može se obaviti u lokalnoj anesteziji. Bez uklanjanja viška kože, koža se retrahuje zahvaljujući sopstvenoj elastičnosti ili laserskom zatezanju ukoliko je u pitanju laserska liposukcija.

*cervikoplastikom sa dodatnim uklanjanjem kože, nekad je dovoljan rez kože ispod brade, ili i rezovi iza uha, zavisno od stanja kože vrata i mišića  na vratu. Operaciju je moguće uraditi u lokaloj ili opštoj anesteziji procedura može trajati oko 2 h.

U postoperativnom toku, mogu se javiti otoci, podlivi, prolazna utrnulost, što se sprečava nošenjem steznika, koji je prvih postoperativnih dana potrebno nositi i do 24 h. Konci se uklanjaju 7 dana. A ožiljak postane nevidljiv do 6 meseci postoperativno.

Klempave uši (Otoplastika)

Klempave uši predstavljaju urođeni deformitet ušnih školjki u smislu veličine, oblika i pozicije u odnosu na lobanju.

Ovu operaciju moguće je uraditi već od 5. godine starosti, kada ušne školjke dostignu svoj definitivni izgled u smislu oblika, pozicije i veličine.

Preoperativni pregled podrazumeva pregled hirurga, anamneza i fotografisanje, kao i diskusija na temu očekivanja. Radi bolje simetralizacije najčešće je preporučljivo uraditi operaciju obostrano.

Operativni tok: Operaciju je nakon 10 godine strarosti moguće uraditi u lokalnoj anaesteziji, dok je pre ovog uzrasta neophodno raditi u opštoj anesteziji. Operacija podrazumeva uklanjanja viška kože, remodelovanje i redukcija hrskavice, korekcija pozicije (konhocefaličnog ugla) u odnosu na lobanju. Operacija može trajati do 2 h.

Postoperativni tok: Nakon operacije neophodno je nositi bandažu, do prve kontrole u vidu zavoja, a nakon toga elastične trake. Bandažu je neophodno nositi u toku noći i do 6 nedelja.

Mogu se javiti otok, podlivi, prolazna utrnulost neposredno posoperativno, dok kasnije može se videti blaga asimetrija, i eventualno odbacivanje konaca korišćenih za modeliranje hrskavice te je potrebno njihovo uklanjanja i eventualno nova korekcija.