Mezoniti

3D Mezoniti su biorazgradive, antiseptične niti sastavljene od polydioxanon-a (PDO), materijala koji se decenijama koristi u mikrohirurgiji. Aplikacija ovih niti omugućena je zahvaljujući posebnim tankim iglama unutar kojih su niti smeštene, dok su igle veličine 26-30 G, napravljene od visokootpornog materijala, sa posebnim vrhom i njihov ulazak u kožu i prolazak kroz tkivo je asolutno lak i skoro bezbolan. Nakon postizanja željene pozicije, igla se izvači dok u tkivu ostaje nit. Ono što je najbitnije jeste da su 3D mezoniti 100% biokompatibilne sa tkivima u koja se ubacuju.

Nakon otprilike dva meseca dolazi do formiranja novog „mladog“ kolgena oko ovih niti i dodatno zatezanje potkožnih struktura, što pojačava inicijalni efekat: naglašene konture lica, podignuti kapci, istaknute jagodice, osvežena koža lica i vrata. Ovaj efekat potpore se održava najmanje 18 – 24 meseci. Nakon toga procedura se može ponoviti.

Broj mezoniti koji je potrebno ubaciti je individualan i zavisi od efekta koji želimo da postignemo, želja pacijenata i odluke lekara koji ovaj tretman sprovodi. Za tretman mezonitima potreban je iskusan lekar sa dobrim poznavanjem anatomije kao i same tehnike aplikovanja niti kako bi se postigao maksimalni efekat.

COG mezoniti su nazubljene niti sa većim lifting potencijalom , i najčešće je potreban manji broj ovih niti za razliku od običnih mezoniti, ali u kombinaciji je efekat najpotpuniji.
Ovaj tretman je skoro potpuno bezbolan, i zahteva najčešće lokalnu infiltracionu anesteziju, međutim kod pacijenta koji imaju viši prag bola uglavnom je dovoljno nanošenje anestetika u obliku kreme 20 – 30 minuta pre tretmana.